Om psykodrama

PSYKODRAMA

ble skapt av Jacob Levy Moreno (1892- 1974). I løpet av livet blir vi preget av erfaringene og opplevelser. Disse kan virke

begrensende, eller være et mønster vi ikke kommer ut av. Psykodrama er en iscenesettelse av noe som er viktig i ens liv,

for på den måten å kunne endre mønsteret, frigjøre innestengte følelser, eller få bedre oversikt.

I psykodrama fokuserer vi på hvordan du har det nå og forfølger det som kommer frem. Noen ganger kan vi gå fremover for å ta for oss en fremtidig situasjon «Rolletrening for fremtiden». Andre ganger følger vi sporet tilbake dit det oppstod første gang, for å rette det opp derifra, eller vi ser på det slik det er i dag. Gjennom psykodrama kan du bearbeide vonde opplevelser og snu negative opplevelser til positive krefter og ressuser.

Hvordan føles livet ditt? Går alt som du vil? Er det sider ved livet du gjerne ville sett var litt anderledes?

Er en metode for deg som ønsker å oppnå økt livskvalitet. Metoden krever ingen forkunnskaper og er egnet for både menn og kvinner.

HVORDAN GJØR VI DET?

I psykodrama «spiller» du en situasjon som er viktig for deg.På denne måten kan du «møte» de du har noe usagt med. Se på en situasjon du skal til i fremtiden, eller reparere en vond situasjon du allerede har hatt. Utgangspunktet for å jobbe kan være en hendelse, tanke, følelse eller en kroppslig fornemmelse,- vondt i kroppen. Du har sikkert hatt kroppssmerter uten å være klar over hvorfor du har vondt, eller du har jobbet med å forstå deg selv, uten å slippe frem følelsene? I psykodrama jobber vi med både intellekt, følelser og kroppen.  Du kan se deg selv slik motparten ser deg, gjennom «rollebytte». Du får også oversikt over hele situasjonen, «speiling». Du kan få sagt det du ikke fikk sagt, slippe ut innestengte følelser og finne en bedre løsning.

I psykodrama har vi alltid taushetsplikt for å ivareta den enkelte deltager.