Referanser

DELTAGERES BESKRIVELSER

» Jeg opplever psykodrama som et unikt verktøy for personligutvikling, videre har jeg også hatt stor suksess av å benytte psykodrama som en mental forberedelse til eksamen»

Erik- Andre` skoleelev ved HIVE

 

«Som deltaker har jeg opplevd Vigdis som en trygg og kreativ psykodramaleder, og hun har hjulpet meg med å se inn til kjernen av det aktuelle temaet.
Jeg har også fått hjelp til å se nye muligheter, alternative løsninger og framover i livet.
Der er rom for følelser av forskjellig art, og jeg har følt meg ivaretatt og sett.»
«Mari»

 

«Jeg har Cerebral Parese, er rammet i begge armer og begge ben. Jeg kan si noen ord, i tillegg bruker jeg bokstavtavle og datamaskin når jeg kommuniserer. Når jeg har psykodrama, så bruker jeg tolk. Psykodramalæreren min setter stemme på det jeg vil si.

Psykodrama er viktig for meg fordi jeg får sagt fra om det jeg vil si, og i psykodramatimene finner jeg løsninger på problemene mine.

Jeg har psykodrama alene, og i gruppe sammen med assistentene mine.»